Slovenská spoločnosť gynekologickej endoskopie, člen ESGE

 

Slovenská gynekologicko - pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie
Slovenská lekárska spoločnosť
Vás srdečne pozývajú na
XVIII. kongres
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
s medzinárodnou účasťou na tému
 
Endoskopia - súčastnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie a endoskopické varia
termín konania.: 31.marec - 1. apríl 2017

miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

 

 

 

 
 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,


dovoľte mi, aby som Vás ako organizátor čo najsrdečnejšie pozval na XVIII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, ktorý sa bude konať v hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 31. 3. – 1. 4. 2017. Ako každý rok sa znova gynekológovia zo Slovenska, Čiech, Moravy a zahraničia stretnú tento krát na východe Slovenska v malebnom prostredí Vysokých Tatier.

Hlavnou témou kongresu je Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie.

Prezentované budú práce z endoskopickej praxe – nie len konvenčnej laparoskopie a hysteroskopie, ale aj práce z oblasti robotickej chirurgie, pričom ich vzájomným porovnaním poukážeme na rozdielnosť, výhody a aj negatíva jednotlivých operačných techník.

Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie, táto téma v sebe spája všetky časti gynekologickej endoskopickej operatívy. Konferencia bude nielen odborným ale aj spoločensko-priateľským stretnutím gynekológov z fakultných kliník, cez gynekologicko-pôrodnícke oddelenia až po kolegov z jednodňovej ambulantnej sféry.

Hlavný dôraz bude spočívať v originálnych prácach s ťažiskom pre prax, ktoré budú v sebe zahŕňať aj praktické operačné postupy a techniky vo forme videoprezentácií.

Dôležitou súčasťou kongresu bude určite aj bezprostredný osobný kontakt, možnosť priamej diskusie a nadviazanie novej spolupráce, stretnutia so starými priateľmi, čo vytvorí nenahraditeľné prostredie pre odborný rast, rozvoj odboru ako aj upevnenie osobných vzťahov.

Tešíme sa na Vašu bohatú aktívnu aj pasívnu účasť, osobné stretnutia a mnoho odborných poznatkov.


MUDr. Jozef ADAM, PhD.
koordinátor a spoluorganizátor podujatia


 
 
 
 

PROGRAM - stiahnuť v PDF

 

 


 
 
 
Bardejov
03. - 04. april 2014
 
Poprad
16. - 17. april 2015
 
sponzori:

RADIX - zástupca firmy KARL STORZ

Johnson & Johnson
B. Braun Medical
NIMAG
DINA-HITEX SK
COVIDIEN
Sekretariát :
II. Gynekologicko-pôrodnická klinika SZU
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel: ++421 48 441 21 41, ++421 48 413 10 28
fax: ++421 48 413 40 08
e-mail: tbielik@nspbb.sk
www linky :


 

ALIAS, web design
tel. č.: 0905 942922, 048 4412893
Všetky práva výrobcu a vlastníkov autorských práv sú vyhradené. Grafika, fotografie, zvuk , video, text a program na www.ssge.sk môžu byť používané len na osobnú potrebu. Obsah ani jeho časti nesmú byť kopírované a používané pre verejnú produkciu a pre iné účely bez súhlasu vlastníkov autorských práv. Vytváranie nepovolených kópií je zakázané.
copyright (c) 2009