Slovenská spoločnosť gynekologickej endoskopie, člen ESGE

 

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Slovenská gynekologicko - pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie
Slovenská lekárska spoločnosť
Vás srdečne pozývajú na
XV. kongres
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
s medzinárodnou účasťou na tému
 
Repetitórium endoskopie
termín konania.: 03. - 04. apríl 2014
miesto konania: Bardejovské kúpele, Liečebný dom Ozón
 
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia
 

dovoľte mi, aby som Vás pozval na XV. kongres gynekologickej endoskopie, ktorý je organizovaný SGPS.
Kongres sa uskutoční v dňoch 3. - 4. apríla 2014 v príjemnom prostredí Bardejovských kúpeľov,
kde máte možnosť spojiť vzdelávanie s oddychom a športom.

Prijmite teda pozvanie, tešíme sa na stretnutie s Vami pri odborných témach, ale aj na príjemné stretnutia
v rámci spoločenského podujatia kongresu.
Výbor sekcie gynekologickej endoskopie SGPS


MUDr. Jaroslav Petrišin a kolektív
koordinátor a spoluorganizátor podujatia

 
bližšie informácie na stránke
   
 
Levice
11. - 12. april 2013
 
Kurdějov
11. - 12. október 2013
 
sponzori:

RADIX - zástupca firmy KARL STORZ

Johnson & Johnson
B. Braun Medical
NIMAG
DINA-HITEX SK
COVIDIEN
Sekretariát :
II. Gynekologicko-pôrodnická klinika SZU
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel: ++421 48 441 21 41, ++421 48 413 10 28
fax: ++421 48 413 40 08
e-mail: tbielik@nspbb.sk
www linky :


 

ALIAS, web design
tel. č.: 0905 942922, 048 4412893
Všetky práva výrobcu a vlastníkov autorských práv sú vyhradené. Grafika, fotografie, zvuk , video, text a program na www.ssge.sk môžu byť používané len na osobnú potrebu. Obsah ani jeho časti nesmú byť kopírované a používané pre verejnú produkciu a pre iné účely bez súhlasu vlastníkov autorských práv. Vytváranie nepovolených kópií je zakázané.
copyright (c) 2009