Slovenská spoločnosť gynekologickej endoskopie, člen ESGE

 

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie NsP Poprad a.s.
Slovenská gynekologicko - pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie
Slovenská lekárska spoločnosť
Vás srdečne pozývajú na
XVI. kongres
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
s medzinárodnou účasťou na tému
 
Orgán zachovávajúca endoskopická chirurgia
termín konania.: 16. - 17. apríl 2015

miesto konania: HORNÝ SMOKOVEC VYSOKÉ TATRY, GRAND HOTEL BELLEVUE

 
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia
 

Gynekológovia sa tu opäť zídu, aby si vymenili najnovšie poznatky, informácie i skúsenosti. Všetky informácie o prípravách kongresu a program budete postupne nachádzať na www.endoskopickykongres.sk.

Hlavnou témou XVI. kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bude Orgány zachovávajúca chirurgia, ale prezentované budú i okruhy tém gynekologickej praxe, vrátane liečív, pomôcok a inej zdravotníckej techniky.

XVI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS bude pre Vás jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s predstaviteľmi i rádovými pracovníkmi
odboru, zoznámiť sa s novými poznatkami i produktmi.
Takéto stretnutia sú pre všetkých zúčastnených vždy prínosné.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Vladimír Böhmer
koordinátor a spoluorganizátor podujatia


 
bližšie informácie na stránke
 
 
 
Levice
11. - 12. april 2013
 
Kurdějov
11. - 12. október 2013
 
sponzori:

RADIX - zástupca firmy KARL STORZ

Johnson & Johnson
B. Braun Medical
NIMAG
DINA-HITEX SK
COVIDIEN
Sekretariát :
II. Gynekologicko-pôrodnická klinika SZU
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel: ++421 48 441 21 41, ++421 48 413 10 28
fax: ++421 48 413 40 08
e-mail: tbielik@nspbb.sk
www linky :


 

ALIAS, web design
tel. č.: 0905 942922, 048 4412893
Všetky práva výrobcu a vlastníkov autorských práv sú vyhradené. Grafika, fotografie, zvuk , video, text a program na www.ssge.sk môžu byť používané len na osobnú potrebu. Obsah ani jeho časti nesmú byť kopírované a používané pre verejnú produkciu a pre iné účely bez súhlasu vlastníkov autorských práv. Vytváranie nepovolených kópií je zakázané.
copyright (c) 2009